Mediation algemeen

Mediation algemeen

De meest algemene uitleg van het woord Mediation of Bemiddeling is “doen onderhandelen”. Een mediator of bemiddelaar begeleidt (conflicterende) partijen bij hun onderhandelingen. Vanuit een groter perspectief gebruikt hij zijn “toolbox” om beweging te krijgen in ogenschijnlijk onverenigbare standpunten. Iedere mediation is anders en iedere mediator is anders. Mediation is maatwerk. Ieder conflict vraagt om een eigen aanpak en om een mediator die daarbij past. Zelf heb ik mij toegelegd op de begeleiding in persoonlijke conflicten, met name in de familiesfeer.

Mediation is één van de manieren waarop met (potentiele) conflicten kan worden omgegaan. Andere manieren zijn:

  • het conflict aan de rechter voorleggen ter beslechting
  • een bindend adviesprocedure afspreken

Mediation gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid. Partijen die kiezen voor mediation kiezen ervoor om samen naar een oplossing te zoeken en daar ook samen verantwoordelijkheid voor te nemen.