Mediation bij een scheiding

Mediation bij een scheiding

Je kunt een echtscheiding bewerkstellingen middels een procedure op tegenspraak of middels mediation.

Scheiden op tegenspraak betekent dat beide partijen een eigen advocaat hebben en dat zij proberen met behulp van hun advocaat te onderhandelen of de rechter een beslissing te laten nemen over de regelingen die na de echtscheiding zullen gelden.

Scheiden door mediation betekent dat beide partijen bij één mediator aan tafel gaan om de scheiding te regelen.  Zij maken een convenant en/of een ouderschapsplan dat aan de rechtbank kan worden overgelegd.  De zaak wordt door de rechtbank zonder zitting afgedaan.

 Voor bijna elke echtscheiding geldt dat daarin de volgende zaken moeten worden geregeld:

 1.  Kinderen en ouderschap

Sinds 1 maart 2009 zijn scheidende ouders verplicht om een ouderschapsplan te maken, waarin regelingen zijn opgenomen over:

Ouderlijk gezag

Verdeling van de zorg voor de kinderen

De verdeling van de kosten van de kinderen

De wijze waarop de ouders na de echtscheiding met elkaar over de kinderen willen communiceren

 2. Vermogensverdeling / Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Als de huwelijkspartners in gemeenschap van goederen zijn getrouwd moeten zij een regeling treffen ten aanzien van de verdeling van hun gemeenschappelijk vermogen. Als zij in 2018 of later getrouwd valt hun voorhuwelijkse vermogen niet in de huwelijksgemeenschap, en moeten zij ook een regeling treffen over diverse verrekeningen.

Als de huwelijkspartners op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd zijn er in het algemeen een aantal zaken te verdelen en te verrekenen. In de akte van huwelijkse voorwaarden kan daarover een regeling zijn opgenomen.

 3. Huisvesting

Huisvesting van partijen is een onderwerp dat in vrijwel iedere echtscheiding geregeld moet worden. Besloten moet worden wie in de echtelijke woning blijft wonen. Als het om een koophuis gaat zal dit worden toegedeeld aan één van de partijen of het wordt verkocht. Besloten moet dan worden hoe lang een van beide partijen nog van de woning gebruik mag maken.

4. Partneralimentatie

Na echtscheiding blijven de voormalige huwelijkspartners volgens de wet (in beginsel) nog een aantal jaren  financieel verantwoordelijk voor elkaar. Zij kunnen in het convenant hierover zelf een regeling treffen die bij ieders levensperspectief past. Als na echtscheiding de omstandigheden van één van de partners wijzigen kan dat aanleiding zijn om een aparte alimentatieprocedure te starten. Ook hierover kunnen in een convenant afspraken worden opgenomen.

5. Pensioenen

De rechter bemoeit zich in beginsel niet met de pensioenen. Als de partners zelf niets regelen geldt er een wettelijke standaardregeling. Partijen kunnen in een convenant een eigen regeling opnemen.