Mediation over alimentatie

Mediation over alimentatie

Echtgenoten en ex-echtgenoten hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Een alimentatieverplichting kan zijn vastgelegd in een beschikking van de rechter of in een convenant. Als de (financiële) omstandigheden van één van de partijen verandert kan dat een reden zijn om de hoogte van de alimentatie bij te stellen of om de alimentatie te stoppen.

Ouders hebben een onderhoudsplicht tegenover hun kinderen als deze jonger dan 21 jaar zijn. Deze plicht bestaat ook als er alleen maar een biologische of een juridische band bestaat. Ook een stiefouder is onderhoudsplichtig jegens de stiefkinderen die tot zijn huishouden behoren.

Als de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde er met elkaar niet uitkomen, maar ook niet naar de rechter willen gaan, kan mediation uitkomst bieden.

Voor de vaststelling van de verdeling van de kosten van de kinderen en/of de partneralimentatie bestaan wettelijke maatstaven en richtlijnen vanuit de rechterlijke macht. Als partijen de noodzakelijke financiële informatie aanreiken kan ik een zgn. (Trema)berekening volgens deze richtlijnen maken.