Mediation over kinderen en ouderschap

Mediation over kinderen en ouderschap

Gezag over minderjarige kinderen

Als ouders gehuwd zijn hebben zij samen gezag over de kinderen. Als zij niet langer gehuwd zijn of dat nooit zijn geweest,  kan het zijn dat zij samen het gezag hebben of dat een van de ouders het gezag heeft. Er zijn allerlei redenen waarom een van beide ouders die situatie zou willen veranderen. Ook is het mogelijk om gezamenlijk gezag te vragen met een nieuwe partner. Als partijen daar met elkaar niet uitkomen en liever niet naar de rechter gaan kan mediation uitkomst bieden.

Omgang tussen ouders en kinderen

Een veelgehoorde klacht is: moeder werkt niet mee aan de omgangsregeling tussen vader en de kinderen. Een andere veelgehoorde klacht: vader houdt zich niet aan de regeling, maar komt en gaat wanneer hem dat uitkomt.

Als een omgangsregeling of een zorgregeling of een co-ouderschapregeling niet goed loopt kan geprobeerd worden via mediation tussen de ouders betere afspraken te maken.