Mediation over nalatenschappen

Mediation over nalatenschappen

De afwikkeling van nalatenschappen roept van oudsher emoties op bij de nabestaanden waar zij soms zelf verbaasd over zijn, en die vaak een andere achtergrond hebben dan de enkele wens om een bepaald boedelbestanddeel te verkrijgen. Juridische procedures in deze kwesties pakken het probleem niet bij de kern aan. De afwikkeling van een nalatenschap is daarom bij uitstek een kwestie die zich leent voor bemiddeling.  Mijn werkwijze bij de afwikkeling van nalatenschappen verschilt niet wezenlijk van mijn werkwijze bij scheidingen.